מחיקת נקודות תעבורה

קיבלת בצמוד לקנס גם נקודות?

 

ניתן למחוק נקודות על מנת להימנע מסנקציות (אמצעי תיקון) המופעלות על נהגים שצברו אותן.

 

ברוב המקרים ניתן למחוק את הנקודות באופן ודאי.

 

מהי שיטת הניקוד ואיך היא עובדת?

 

שיטת הניקוד היא אמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שביצעו נהגים.

לשיטה אין עניין בנהגים המורשעים לעתים רחוקות והיא מתרכזת בנהגים עם עבירות תכופות. כשנהג מורשע בעבירות רבות בזמן קצר המערכת תגיב באמצעי תיקון.

מעבר לעונש המוטל על הנהג (קנס, פסילה וכו'), נצברות לחובתו נקודות, בהתאם לחומרת העבירה. על-פי הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג, מוטלים עליו אמצעי תיקון.

 

מטרות שיטת הניקוד

 

להרתיע נהגים מלבצע עבירות תעבורה.

לשמש מכשיר לזיהוי מורשעי תעבורה תכופים.

להגן ולשמור על בטיחותם של המשתמשים בדרך, לרבות הנהגים עצמם.

לתת בידי הנהגים החוטאים בנהיגה בלתי זהירה כלים מדורגים אשר יסייעו בידם לשפר את נהיגתם ולהבטיח את כשירותם לאחוז בהגה.

 

נקודות הן תקפות החל מיום ביצוע העבירה למשך שנתיים למי שצבר עד 20 נקודות ולמשך 4 שנים למי שצבר 22 נקודות או יותר ובכל מקרה נקודות ישארו תקפות כל עוד לא בוצעו אמצעי התיקון שהוטלו.

 

נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות תקפות או יותר, או נהג שהוטלה עליו פסילה בת 3 חודשים בגין 36 נקודות או יותר ורשומות לחובתו 36 נקודות נוספות תקפות או יותר בטרם חלפו שש שנים ממועד ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבשלהן הוטלה הפסילה האמורה, ושתים עשרה נקודות תקפות מתוכן נרשמו לחובתו בשל עבירות שבוצעו לאחר 01/01/2012, ייפסל רישיונו לתשעה חודשים ויחודש לאחר בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מבחן עיוני ומבחן מעשי.

אמצעי התיקון הינם מצטברים ואין בהטלתם כדי לגרוע מכל סמכות אחרת הנתונה לרשות הרישוי.

על נהג הנדרש לבצע קורס בנהיגה נכונה לבצע את הקורס בתוך ששה חודשים, אחרת רשאית רשות הרישוי להתלות את רשיונו.

 

מועד רישום הנקודות במרשם העבירות אינו משפיע על מניין התקופות לעיל. עם זאת, לא יירשמו נקודות בשל הרשעות בעבירות שהמידע לגביהן התקבל 12 חודשים או יותר ממועד ההרשעה.

 

אז מה עושים?

 

על מנת להימנע מאמצעי התיקון (קורסי נהיגה ו/או שלילת רישיון) יש לפנות לעו"ד לירון לוי כדי שתפעל למחיקת הנקודות. לעיתים ניתן גם למחוק את הקנס שניתן בדו"ח, אך לא תמיד. הדבר תלוי במספר גורמים כגון עברו התעבורתי של הנהג, חומרת העבירה שביצע ועוד.


 

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו   054-365-5568